Evenementen organiseren

Stichting BelcrumViert heeft als doel om per jaar in de Belcrum meerdere evenementen  (mede) te organiseren.

Per evenement is er een werkgroep nodig met een aantal vrijwilligers. Dit zijn de mensen die de organisatie van een evenement op zich nemen.

Deze werkgroepen stellen per evenement/activiteit een plan op, met een bijbehorende begroting en zullen (na goedkeuring van deze plannen door bestuur) de werkzaamheden uitvoeren volgens deze plannen en begrotingen.

De stichting is dan de rechtspersoon op naam waarvan vergunningsaanvragen worden gedaan. Verder zal de stichting verantwoordelijk zijn voor de financiële administratie en afhandeling(welke wordt aangeleverd vanuit de werkgroep) en degene zijn die de eventueel noodzakelijke verzekeringen afsluit.

 

Begeleiden/adviseren van evenementen

Naast de evenementen die onder de vlag van Belcrum Viert gaan vallen wil de stichting ook haar kennis en ervaring ter beschikking stellen voor evenementen die binnen de Belcrum worden georganiseerd (zowel groot als klein).

Denk hierbij aan hulp met betrekking tot vergunningen, subsidies en sponsoring, maar ook contacten binnen de gemeente, ondernemingen/personen en andere stakeholders.