Materialen voor de wijk

Voor veel van de evenementen in de wijk zijn door de stichting materialen gekocht en gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geluidsinstallatie voor achtergrondmuziek, verschillende barren, lichtsnoeren etc. Stichting Belcrum Viert onderhoudt deze spullen en heeft ze in opslag.

Organiseer je een activiteit, zakelijk of privé? De materialen zijn beschikbaar (te leen of te huur tegen een kleine vergoeding) voor kleine en/of grote activiteiten. En als het nodig is, verzorgt Belcrum Viert de begeleiding van het gebruik van deze materialen.


De Belcrum Lampjes

In de wintermaanden hangen deze meterslange snoeren boven het middenpad van de Speelhuislaan. De rest van het jaar zijn ze te huur tegen een kleine vergoeding.

Muziekinstallatie

Elke wintermarkt klinkt er muziek over de laan. De installatie hiervoor bestaat uit een aantal versterker en 20 losse kleine gekoppelde boxen. Samen zorgen ze voor een constante achtergrondmuziek.